Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Sharpe Ratio

IdPoj: 00078
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Porovnáváme-li dvě investice, přičemž jedna vydělává 10% a druhá 15%, která z nich je lepší? Odpověď není jednoznačná. Otázka může zrovna tak znít: "Pokud nám stačí 10% výnos ročně nad bezrizikovou míru, jaké riziko musíme podstoupit, abychom tohoto výnosu dosáhli?"

Moderní teorie portfolia zahrnuje důležitý investiční koncept, který obsahuje, že výměnou za možnost vyššího než minimálního (bezrizikového) výnosu je třeba podstoupit určitou míru rizika, zkoumá tedy vzájemný vztah mezi výnosem a rizikem. Optimální by zřejmě byla investice s maximálním potenciálem průměrného výnosu při minimálním riziku, ale je otázka, jak dát tyto veličiny do jednoho kontextu.

Problémem vztahu mezi výnosem a rizikovostí se v minulosti zabýval významný finanční teoretik a laureát Nobelovy ceny, profesor William Forsyth Sharpe (1994). Máme-li k dispozici dvě investice, každá s předem známou výší průměrného výnosu a výší rizika (měřené například směrodatnou odchylkou), efektivnější je investice s vyšší hodnotou poměru výnos/riziko. Sharpe Ratio se určí jako podíl výnosu aktiva sníženého o bezrizikovou míru a směrodatné odchylky výnosů. Tento výraz, česky se nazývající Sharpeho poměr, je matematicky znázorněn v následující rovnici:

   Sharpe Ratio,

kde R je výnosnost sledované investice nebo aktiva, Rf je výnos benchmarkové investice, zpravidla bezriziková úroková míra, E[R − Rf] je očekávaný výnos investice nad benchmark a σ je směrodatná odchylka výnosu nad benchmark.

Sharpův poměrový koeficient je měřítkem výkonnosti, který bere v úvahu rizikový profil investice. Jde o průměrnou výkonnost aktiva nad úrovní výnosu bezrizikového aktiva (většinou definovaného například jako výnos pokladniční poukázky). Čím vyšší je tento ukazatel, tím lepší je výkonnost portfolia vzhledem ke své rizikovosti. Jde o indikátor absolutního výnosu bez nutnosti stanovení srovnávacího indexu.

Je zřejmé, že čím vyšší je Sharpe Ratio, tím je investice výhodnější. Je-li ale Sharpe Ratio investice B dvakrát větší než Sharpe Ratio investice A, neznamená to, že je dvakrát lepší.

Sharpeho poměry je třeba porovnávat ve druhé mocnině. Jinak řečeno, Sharpe Ratio 1,0 je čtyřikrát (a nikoliv pouze dvakrát) výhodnější než Sharpe Ratio 0,5. Tento fakt souvisí s matematickým způsobem definice rizika jako směrodatné odchylky, která popisuje, jak se možné hodnoty budoucího výnosu v průměru liší od očekávané (střední) hodnoty. Abychom směrodatnou odchylku snížili o 1/2, je třeba čtyřnásobku času (jak jsme popsali výše, celkové riziko se v čase snižuje) nebo investice musí vykázat čtyřnásobně menší "kolísání" své hodnoty.

V praxi Sharpe Ratio dosahuje u standardních akciových portfolií hodnoty kolem 0,5. Komplexní portfolia hedge fondů vykazují často poměr vyšší než 1.

Problémy při interpretaci Sharpeho poměru jsou nejméně dva.

1. Směrodatnou odchylkou je měřeno riziko jak při znehodnocení investice (pokles hodnoty portfolia), tak při jejím zhodnocení. Zhodnocení investice je pro nás pozitivní, ačkoli podle Sharpova poměru je hodnocen negativně.

2. Sharpeho poměr rovněž nebere v úvahu maximální pokles hodnoty portfolia.

Sharpe Ratio dohromady s Treynor Ratio a Jensen Alpha se často používají k hodnocení a vájemnému porovnávání výkonnosti podílových fondů a jejich manažerů.

Jen pro zajímavost, Sharpeho poměr nesl při svém zrodu název Reward-to-Variability Ratio a až později byl akademickou a finanční praxí přejmenován na svoji dnešní podobu.

Pro dostatečně diverzifikované portfolio můžeme přistoupit k aproximaci b @ sP / sM, kde sP je rizikovost investice a sM je rizikovost trhu. Po pár dalších úpravách dospějeme k závěru, že Sharpeho poměr lze aproximovat Treynorovým poměrem vyděleným rizikem trhu.

   Aproximace Sharpeho poměru Treynorovým

Sharpe Ratio


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Jan Macinka

Ing. Jan Macinka
poradce pro hypotéky, spoření a pojištění -- Bezplatné odborné finanční poradenství v oblasti pojištění vozidel a majetku. Nabízíme kapitálová pojištění, řeším půjčky, úvěry a hypotéky, investice a komodity. V portfoliu máme všechny banky, stavební spořitelny a pojišťovny na českém trhu.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143072x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128496x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105918x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75434x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75028x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.