Středoevropské centrum pro finance a management
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-ZPrůzkum využití chytrých telefonů a tabletů ve firemním prostředí v ČR

(doktorská disertační práce)

Vážení,

Na této stránce se nachází 15 anketních otázek z průzkumu využití chytrých telefonů a tabletů ve firemním prostředí. Cílem průzkumu je zmapovat situaci v použivání různých mobilních platforem ve firemní nebo podnikatelské praxi. Cílem práce je rovněž posouzení bezpečnosti použití chytrých mobilních zařízení ve firemním prostředí. Výsledky průzkumu budou využity v mé doktorské disertační práci.

Anketa je naprosto anonymní. Hlasuje se kliknutím na odpovědi.

Děkuji za Vaši účast a podporu,

V. Jech1. Pracovištěm se rozumí jak zaměstnanecký poměr (společnost, ve které pracujete), tak výkon podnikatelské činnosti (firma, kterou vlastníte).

Chytrým mobilním zařízením se rozumí chytrý telefon (smartphone) nebo tablet. Chytrým mobilním zařízením pro tento průzkum NENÍ notebook nebo netbook. Chytrý telefon je takový telefon, na kterém je možné (pokud není explicitně omezeno) prohlížet web, číst email, využívat aplikace informačních služeb.
2.
3.

Následující anketní otázky můžete odpovědět i v případě, že sami smartphone nebo tablet nevyužíváte, ale máte znalost o praxi ve Vaší společnosti (na Vašem pracovišti). 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10. Pokud máte oprávnění instalovat aplikace, ale pouze takové, které jsou předvybrány Vaším správcem IT (např. jen z korporátního app store), pak odpovězte NE.
11. 12.

Omezením se rozumí takové opatření, které zajistí, že nemůžete v daném období uskutečnit více hovorů nebo stáhnout větší objem dat než je firemní politikou povoleno.

Pokud jste omezeni jen tím, že volání/data nad limit si musíte po vyúčtování zaplatit, odpovězte NE.

Týká se provozu v rámci ČR (mimo zahraniční roaming).
13. Odpovězte ANO i pokud máte ve svém zařízení systém, který Vás nebo Vašeho správce při přenosu dat v zahraničí nad stanovený limit i jen upozorní.

Do omezení se nepočítá omezení dané operátorem nebo Vaším tarifem. Zvažujte pouze omezení vynucené Vaším zařízením nebo systémem pro jeho správu.
14.
15. U této anketní otázky vezměte v úvahu jak telefony, tak tablety, i notebooky, a to jak soukromé, tak pracovní.Děkuji.

Děkujeme za účast v průzkumu. Máte-li zájem o výsledky průzkumu nebo pokud máte jakékoliv otázky nebo komentáře či doporučení, napište nám. Budeme velice rádi, pokud se nám ozvete s jakýmikoliv doporučeními a postřehy.

Dále Vám můžeme nabídnout stránky, na kterých najdete výklad mnoha odborných pojmů (Finance & Management)
nebo sekci s odbornými články (Odborné texty).


leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143073x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128496x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105918x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75434x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75029x)
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Doporučené www stránky

.