Středoevropské centrum pro finance a management

 Sarbanes-Oxley   ekonomické analýzy 
 různé          všechny texty  
Tablety a chytré telefony, souhrnně chytrá mobilní zařízení, díky svým funkcím, kapacitě a schopnosti napojení na obrovské množství datových a informačních služeb ve svých praktických schopnostech často předbíhají kancelářský počítač. Protože ale neustále cestují se svým uživatelem, a to i mimo perimetr budovy firmy, jejich potenciální nebezpečnost spočívající v možném úniku, ztrátě nebo narušení integrity informací je v porovnání s kancelářským počítačem vyšší. Fakt, že stále více pronikají do firemní praxe a mohou obsahovat cenné informace by...

V procesu hodnocení bezpečnosti koncových uživatelských stanic a serverů je důležitý komplexní přístup, jehož součástí je nejen samotná konfigurace zařízení, ale mnoho dalších faktorů z prostředí organizace. Cílem tohoto článku je představit návrh na vytvoření normy zaměřené na řízení a kontrolu bezpečnosti koncových uživatelských stanic a serverů v kontextu informační bezpečnosti. Přístup autora vychází ze snahy o vytvoření systematického přístupu k problematice zabezpečení a kontroly koncových uživatelských stanic a serverů. Uvedené poznatky...

Myšlenka jednotného vnitřního trhu EU se projevila i v odvětví platebních služeb, a to v podobě projektu jednotné oblasti pro platby v eurech – SEPA (Single Euro Payments Area). Cílem je, aby pro platby v eurech nebylo rozdílu mezi vnitrostátními a přeshraničními. Prostředkem je používání výhradně jen celounijních platebních nástrojů, při současném zákazu používání všech ostatních. Primárně se to sice týká jen států eurozóny, platby v eurech ovšem jsou běžnou praxí v celé EU, takže dopad těchto aktivit je celounijní. SEPA je původně projektem t...

V minulém díle (Moderní metody zabezpečení uživatelských počítačů) jsme srovnali výhody a nevýhody hardwarového a softwarového šifrování pevných disků a upozornili na funkce a aspekty, které je vhodné při pořizování těchto technologií zvážit. V tomto pokračování se zaměříme na další často používané formy zabezpečení uživatelských počítačů a představení jejich výhod a nevýhod. HDD On Password (heslo pro přístup k disku) Kromě hardwarového a...

Před 15 lety jen málokdo věděl, jak obejít přístupové heslo do Windows. Svět se změnil a dnes mají útočníci k dispozici výkonné nástroje, které dokáží prolomit i zdánlivě bezpečné formy ochrany. Článek se zabývá vysvětlením výhod a nevýhod různých způsobů zabezpečení dat na pevných discích a rozborem faktorů, které je potřeba při zvažování toho či onoho řešení zvážit. Zatímco povinnosti chránit data se zpřísňují, schopnosti útočníků dostat se k nim se neustále zlepšují. Na jedné straně kapacita dnešních počítačů už nebrání tomu, aby manažer měl...

Společnosti, které měří svůj dopad na životní prostředí, pravdivě o něm informují veřejnost a navíc mají jasnou vizi jak ho zmírnit, stoupají v očích zákazníků a často na „zelené“ strategii profitují. Rozvinout oblast environmentální strategie, která je součástí širší oblasti strategie udržitelného rozvoje, zpravidla vyžaduje časové i finanční investice. Vyplatí se investovat? Co by mělo být cílem tohoto úsilí? Společnost, která jasně formuluje environmentální strategii, porozumí svým znečisťujícím procesům, a rozhodne se chovat v oblasti život...

Příchod nového zaměstnance do společnosti, jeho změna pozice a nakonec i jeho odchod ze společnosti představuje řadu bezpečnostních rizik. Přestože každá společnost se snaží přidělování a odebírání prostředků zaměstnancům nějak řídit, v praxi v této oblasti bývají často velké nedostatky. Procesní řízení v kombinaci s konceptem rolí a s využitím „workflow“ nástrojů je jedna z možností, jak snížit rizika související s koloběhem lidského kapitálu v podniku. Lidský kapitál je v podnikání zdrojem úspěchu nebo i příčinou neúspěchu, a lze tedy říct,...

V praxi se setkáváme s řadou standardů, které v různé míře souvisí s řízením IT. Vrcholový management firmy, mnohdy motivován vidinou využít certifikaci řízení IT k marketingovým účelům, požaduje zavedení toho či onoho standardu, pokud ale člověk není odborník na IT governance, těžko se v tom velkém množství různých standardů orientuje. Nevhodná volba standardu pro řízení IT vede ke zbytečným nákladům a frustraci. Který standard je ten správný pro vaši firmu? Řízení informačních, komunikačních a výpočetních technologií a systémů (IS/ICT, dále j...

V poslední době se stále častěji setkáváme s negativními komentáři ohledně vývoje amerického dolaru, který dlouhá léta hrál a stále ještě hraje klíčovou roli v mezinárodních transakcích. Obavy oprávněně vychází z vývoje americké ekonomiky, silných zásahů vlády, nastavení měnové politiky, přílišného zadlužování země, poměrů základních makroekonomických ukazatelů, politických výroků Číny a Ruska a mnoha dalších okolností. Navzdory všem pochybám dolar představuje stabilní přístav, do kterého se investoři v době krize vrací a přesouvají do něj své...

Finanční analýza je nezbytným nástrojem řízení firmy a jejím hlavním úkolem je poskytovat informace o finančním zdraví podniku. Zajisté, aktivity firmy a její stav jsou zachyceny v účetnictví firmy, ale finanční poměrová analýza je to, co dává jednotlivé okruhy z účetnictví do souvislostí a ukáže nám zdraví firmy v tom pravém světle. Účetnictví poskytuje prvotní a často hlavní ekonomická data, ale samo o sobě diagnózu firmy určit nedokáže. Zdroje pro finanční analýzu. Jak už jsme zmínili, finanční analýza je úzce svázána s informacemi z účetni...

Nejedna firma přišla na to, že požadavky zákona Sarbanes-Oxley přispívají ke zvýšení efektivity podnikání. Na bedra menších podniků ale SOX nakládá příliš těžké břemeno nákladů. Tři a půl roku uplynulo od přijetí reformního zákona Sarbanes-Oxley (SOX). Co přinesl firmám, americké ekonomice i světu? Americký Kongres ušil SOX horkou jehlou jako reakci na pád Enronu, aby vytvořil prostředí, ve kterém budou finanční problémy firmy odhaleny v zárodku, tedy dříve než se vyvinou ve velké skandalizující podvody nepříznivě ovlivňující rozsáhlejší ekonom...

Mateřská a rodičovská dovolená zabezpečuje ženám péči o nově narozené dítě a zaměstnavatelé jsou jejím čerpáním mnohdy zaskočeni, protože často neví o svých mnoha povinnostech ve vztahu k matkám. Po návratu z dovolené je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance zpět na místo odpovídající pracovní smlouvě. Mgr. Ilona Kostadinovová Zákaz výpovědi v ochranné době je upraven v §48 zákoníku práce, z. č. 65/1965 Sb. Zákaz výpovědi z pracovního poměru platí v době, kdy zaměstnankyně je těhotná, kdy čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy trvale...

V reakci na auditní a účetní skandály američtí zákonodárci přišli z přísnou odvetou, jejíž dopad dnes pociťuje i nejeden český podnik. Zavádění nových pravidel do praxe ale není jednoduché, a tak se lhůty účinnosti prodlužují. Americká Komise pro cenné papíry Securities Exchance Commission (SEC) odhlasovala na svém zářiovém zasedání prodloužení lhůty pro splnění požadavků zákona Sarbanes-Oxley (SOX). Komise nyní s novým předsedou Christopherem Coxem v čele prodloužila lhůtu už po druhé, tentokrát na 15. červenec 2007. Prodloužení lhůty se...

Když partneři daňových oddělení společnosti KPMG nabízeli svým klientům produkty, jejichž záměrem bylo snížení daňové zátěže klientů, jistě nepředpokládali, že za pár let půjdou ve stopách Enronu a přivedou svoji firmu na hranu existence. Enron odstartoval éru přísnějšího dohledu, přesto mu KPMG může děkovat za to, že zatím přežívá. Americký úřad Department of Justice na konci srpna obvinil osm partnerů a jednoho právníka KPMG z účasti na daňových podvodech. Obvinění jsou podezřelí z provozování ilegálních daňových praktik včetně prodeje invest...

Zákony Sarbanes-Oxley a Securities Exchange Act se vztahují primárně na americké společnosti, ale díky mezinárodnímu pohybu kapitálu a především v důsledku současného praktického použití Sarbanes-Oxley se jejich působnost v praxi rozšiřuje daleko za hranice USA, mimojiné i na některé české společnosti. Šestnáct procent firem registrovaných na americké burze New York Stock Exchange (NYSE) má hlavní sídlo a rezidentství mimo území USA. Zahraniční společnosti ze 48 zemí představují 35% tržní kapitalizace a téměř 200 z nich pochází z evropského ko...

Hlava číslo 10A zákona Securities Exchange Act of 1934 (SEA1934) se původně vztahovala jen na americké veřejně obchodovatelné společnosti, v dnešní praxi a s podporou Sarbanes-Oxley (SOX) však může pěkně zahýbat životem finančních ředitelů i v České republice. Nejeden americký finanční ředitel už přišel díky auditorovi o práci. Hlava číslo 10A zákona SEA1934 požaduje, aby se audit zabýval nejen schopností společnosti pokračovat ve svém podnikání a stavem či vypovídací schopností účetnictví ale navíc i kontrolnímy mechanismy podniku. Audit musí...

Profiskálně orientovaní ekonomové jsou často přesvědčeni, že zvýšením státních nebo veřejných výdajů je možné podpořit ekonomický růst a další reálné proměnné. Často také tvrdí, že existuje trade-off mezi nezaměstnaností a inflací. Některé teorie tyto mechanismy za určitých předpokladů potvrzují. Empirická realita novodobé české ekonomiky bohužel nepotvrzuje vliv veřejných výdajů na ekonomiku ani vztah mezi inflací a nezaměstnaností. Tato analýza se zabývá nejprve zkoumáním obecné závislosti mezi nezaměstnaností a změnami cenové hladiny, což ná...

Bankovní poplatky obvykle nejsou žhavým tématem, které studuji po večerech, ale když jsem si všiml, že mi peněžní ústav často účtuje více poplatků než kolik mám na účtu transakcí, znervozněl jsem. V březnu mi přišly na účet vedený v České spořitelně dvě platby a čtyři odešly. To je dohromady šest pohybů, za které mi banka strhla osm poplatků plus položku za výpis takže reálně poplatků celkem devět. To mi připadá trochu nepoměrné. Okamžitě jsem požádal bankéřku ve Spořitelně o vysvětlení. Odpověděla mi obratem a přiložila ke své odpovědi...

Budoucí vývoj dolaru a zprostředkovaně eura závisí především na ekonomických ukazatelích americké a evropské ekonomiky – v současnosti se však vyvíjí spíše podle nálad investorů a podle politických rozhodnutí. Turbulentní změny v globální ekonomice i politice zapříčinily prudký propad amerického dolaru vůči euru, a to v nominálním vyjádření o zhruba 57% během posledních třech let. Investoři, centrální banky i spekulanti přesouvají své pozice ve prospěch eura, které se nedávno poprvé ve své historii vyšplhalo až za hranici 1,36 USD za euro. Jedn...

Kromě toho, že zákon Sarbanes-Oxley nutí firmy diversifikovat své auditní a konzultantské zakázky mezi více subjektů, čímž přispívá jak ke kvalitě auditu, tak ke zdravé konkurenci v odvětví, komise PCAOB přichází s dalšími ještě striktnějšími nařízeními týkajícími se nejen finančních výkazů, ale rovněž interních kontrolních systémů. Mění se povinnosti jednotlivých subjektů i trendy v celém finančním a auditním průmyslu. Zatímco v letech před přijetím zákona Sarbanes-Oxley americké společnosti často najímaly jednu firmu na velký rozsah služeb p...

Narůstající deficit platební bilance, stoupající dluh veřejných financí, strukturání problémy agregátní nabídky, ropné šoky, propad domácí měny, číhající globální ekonomické zpomalení, politická rizika a nejistota i světové katastrofy přímo působí na zdraví jedné z největších světových ekonomik. Americké hospodářství prochází v posledních letech změnami, které nemají v její historii obdoby. Ekonomové i businessmeni se začínají věnovat dlouho opomíjenému tématu, kterým je inflace. Co není z Číny, to není americké Dramatický nárůst množství...

Nejeden Čech vystudoval v minulosti tu či onu americkou vysokou školu, aby získal vysoce prestižní akademický titul Master of Business Administration. Povědomí o tomto programu v našich krajích pomalu ale jistě vzrůstá, informací o tom, co studium MBA obnáší, jaké jsou nároky a požadavky a jaké ovoce toto vzdělání přináší jeho absolventům je však stále jako šafránu. MBA je zkratka pro anglický název „Master of Business Administration.“ České ministerstvo školství staví toto studium na stejnou úroveň jako magisterský stupeň. Technicky a náročnos...

Máte odbornou práci, studii nebo analýzu, o kterou byste se s námi rádi podělili? Chybí něco na těchto stránkách? Napište nám.
Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji zde. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.

Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Reklama
Středoevropské centrum pro finance a management - Svět oveřené vzdělanosti - Klikňete zde a dozvíte se více
Nejčtenější články
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143073x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128496x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105918x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75434x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75029x)
Co by Vás ještě mohlo zajímat
Doporučené www stránky
.

Ing. Vladimír Jech, MBA

Odborné články, analýzy, studie a výklady pojmů a teorií se specializací na finance, Sarbanes-Oxley (SOX), audit, ekonomii a management.

Sarbanes Oxley Sarbanes-Oxley (SOX) finance management audit Free Cash Flow Economic Value Added Ekonomická přidaná hodnota Cash Asset Ratio Earnings Before Interest Earnings Before Taxes Market Value Added Operating Cash Flow Přidaná hodnota Výnosnost aktiv Výnosnost investice Výnosnost vlastního kapitálu Rentabilita Tržní přidaná hodnota EBIT EBT EBITDA EVA EMA QUR OCF CUR CVA ROI ROE ROCE ROA auditor centrum Return akvizice