Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Volatility Smile

IdPoj: 00074
 
074VolatilitySmile.jpg
blank.gif
blank.gif
Volatility Smile ("smile" = anglicky "úsměv") se v teorii opcí vztahuje k empirickému pozorování implikované volatility. Všeobecně řečeno, v této teorii mají (měnové) opce v penězích (at-the-money) nižší implikovanou volatilitu než opce v penězích (in-the-money) nebo mimo peníze (out-the-money).

V oceňování finančních kontraktů existuje přímá úměra mezi cenou finančního instrumentu a volatilitou (rizikovostí) podkladového aktiva. Čím je kolísavost ceny podkladového aktiva vyšší, tím je větší pravděpodobnost, že opce skončí v penězích a tím musí být také její cena vyšší. Pokud přijmeme toto jako předpoklad, pak je jasné, že tržní cena opce v sobě zahrnuje jakousi trhem předpokládanou kolísavost podkladového aktiva, které se říká implikovaná volatilita.

Naneseme-li implikovanou kolísavost podkladového aktiva ve dvojrozměrném grafu na osu y a dodací cenu opce (strike price) na osu x, dospějeme ke grafu, kde implikovaná volatilita bude s rostoucí cenou podkladového aktiva klesat. Křivka implikované volatility do jisté míry závisí na trhu, ve kterém se nacházíme. Měnové opce vykazují jev anglicky zvaný Volatility Smile, tj. implikovaná volatilita klesá až do určitého bodu, od kterého ale pak začne s dále se zvyšující dodací cenou růst.

Opce na akcie jsou charakterizovány spíše křivkou, která se v anglické terminologii označuje jako "Volatility Smirk" nebo "Volatility Skew". V tomto případě implikovaná volatilita s rostoucí dodací cenou pouze klesá.

Volatility Smile lze interpretovat i tak, že trhem domnělá kolísavost podkladového aktiva vzroste jak se cena podkladového aktiva vzdaluje od dodací ceny. Trh očekává, že pokud ceny na kapitálovém trhu podstatně (nečekaně) klesnou nebo podstatně vzrostou dále od dlouhodobého průměru, zvýší se na trhu nejistota ohledně dalšího vývoje. Z toho důvodu trhy přikládají cenám daleko od "ekvilibria" rizikovou přirážku.

Ze behaviorálního pohledu jev Volatility Smile znamená, že obchodníci s opcemi přikládají větší váhu extrémním cenovým výkyvům. Domnívají se, že jsou realizovány častěji než jak by předpokládalo lognormální rozdělení.

Volatility Smile je stále relativně neprozkoumaný jev. Podíváme-li se například na data amerických akciových opcí před krizí kapitálového trhu v roce 1987, Volatility Smile najdeme jen sporadicky. Ve větší míře se tento jev začal objěvovat až po roce 1987.

V praxi závisí zakřivení Volatility Smile křivky na mnoha parametrech, mezi nimiž vystupují především

  • cenová hladina podkladového aktiva,
  • historická volatilita podkladového aktiva,
  • průběh času,
  • dodací cena,
  • splatnost opce.

Opce s krátkou dobou splatnosti jsou charakteristické více prohnutou křivkou než dlouhodobé opce.

Volatility Smile


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Helena Kolářová, M.S.

Ing. Helena Kolářová, M.S.
konzultant ve stavebnictví s mezinárodní praxí -- Poradenství v oblasti stavebního průmyslu se zaměřením na mezinárodní prostředí a strategii úspěšnosti velkých a PPP projektů.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143072x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128496x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105918x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75434x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75028x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.