Středoevropské centrum pro finance a management

2005-03-12

Prostor pro konflikty zájmů auditorů se rapidně zmenšuje

Kromě toho, že zákon Sarbanes-Oxley nutí firmy diversifikovat své auditní a konzultantské zakázky mezi více subjektů, čímž přispívá jak ke kvalitě auditu, tak ke zdravé konkurenci v odvětví, komise PCAOB přichází s dalšími ještě striktnějšími nařízeními týkajícími se nejen finančních výkazů, ale rovněž interních kontrolních systémů. Mění se povinnosti jednotlivých subjektů i trendy v celém finančním a auditním průmyslu.

Zatímco v letech před přijetím zákona Sarbanes-Oxley americké společnosti často najímaly jednu firmu na velký rozsah služeb počínaje externím auditem, daňovým poradenstvím, controllingem, vedením účetnictví až po design informačních systémů nebo všeobecné poradenské služby, během posledních dvou let se situace na americkém kontinentu rapidně mění. Zákonem Sarbanes-Oxley americký kongres v roce 2002 totiž učinil praxi minulých let přítrž. Zmíněný zákon, jehož hlavním účelem je zvýšit důvěryhodnost účetnictví, výkaznictví a auditu, nepřikazuje firmám přímo, co mají nebo nemají dělat, naopak jeho dikce je v porovnání s českým právem relativně volná ale zato doplněna horentními sankcemi.

Rozhodnutí o tom, jaké služby budou nakupovány od auditorské, účetní nebo poradenské firmy právo prozatím ponechává na představenstvu dané společnosti ale zároveň zdůrazňuje přímou osobní trestní a finanční odpovědnost klíčových osob, především finančního a výkonného ředitele, za jejich rozhodnutí. Podle zákona, například schválení a zveřejnění vědomě zkresleného periodického účetního výkazu, ať už v důsledku konfliktu zájmů auditora či z jiného důvodu, může být potrestáno až pěti milionovou pokutou (USD) a dvaceti lety vězení. Členové představenstev mají z případných konfliktů zájmů svých auditorů pochopitelně obavy a nyní na rozdíl od doby před Enronem rozdělují zakázky pro auditory a konzultanty mezi více navzájem si konkurujících subjektů. Sun Microsystems v minulosti poptával všechny auditorské, daňové a poradenské služby od Ernst & Young. Dnes se o interní audit stará PrivewaterhouseCoopers, KPMG testuje finanční controlling, Deloitte & Touche zpracovává daňová přiznání pro expatriované zaměstnance a Ernst & Young se zaměřuje na externí audit. Podobný scénář diversifikace zakázek dnes následují další firmy jako například General Electric, Home Depot, American Express a další.

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), nepřímý výkonný nástroj zákona Sarbanes-Oxley mající na starosti jeho implementaci do praxe a dále orgán konající regulaci a dohled nad americkými auditory, přišel 14. prosince 2004 s novými konkrétními představami ohledně posílení nezávislosti auditorů. Členové PCAOBu odhlasovali návrh zakazující oceňování kontraktů v daňovém poradenství na bázi podmíněných poplatků, neboli odměny za poradenství vztažené ke klientově budoucím daňovým úsporám. Daňové poradenství pro vedoucí představitele finančního oddělení poskytované auditorem téže firmy by podle tohoto návrhu mělo být rovněž naprosto vyloučeno. PCAOB se dále netají snahou úplně zakázat auditorským firmám agresivní marketing investic umožňující daňové úlevy (například některé dary), a to se vztahuje jak na marketing vůči svým klientům i nezávisle vůči jejich vedoucím osobám. Účelem těchto návrhů, které musí být ještě přijaty Securities Exchange Commission (SEC), aby byly závazné, je pokračovat v procesu, který začal zákon Sarbanes-Oxley, a to dále posílit nezávislost externích auditorů, v tomto případě zmenšováním prostoru pro možné konflikty zájmů.

Jak se však zdá, investoři se dokonce snaží být o krok před regulátory. Podle poradenské a výzkumné firmy Institutional Shareholder Services, více než 60% společností ze seznamu Standard & Poor’s 500 využívalo v roce 2002 služeb auditora, který generoval větší část svých příjmů z konzultantské činnosti nežli z auditu a souvisejících činností. V roce 2004 klesl tento podíl na pouhá dvě procenta. Jiným příkladem je firma Microsoft, u které přes 75% celkových odměn odvedených Microsoftem nezávislému auditorovi firmě Deloitte & Touche v roce 2001 bylo za jiné než auditorské služby. V roce 2004 má tento podíl dosahovat méně než 40%. Jak je vidět, tlak na zmenšení prostoru pro konflikt zájmů auditora je obrovský a přináší své výsledky.

Zpřísňování pravidel auditingu se netýká zdaleka jen regulace konfliktu zájmů a finančních výkazů, ale zasahuje mnohem hlouběji do běžných aktivit firmy. Paragraf 404 zákona ukládá externím auditorům povinnost testovat a vyjadřovat se kromě finančních výkazů navíc ke kvalitě a přesnosti interních kontrolních systémů a procedur svých klientů, což, jak se ukazuje, může představovat komplikace například v odvětví outsourcingu. Například Hewitt Associates, globální společnost poskytující outsourcing firemních procesů, generuje zprávy a statistiky, jejichž obsah často slouží jako vstupní data pro finanční výkazy svých klientů. Auditoři těchto klientů by tedy měli podrobovat auditu i kontrolní systémy Hewittu, aby si mohli být jisti, že ty nemohou podstatným způsobem zkreslit právě auditované finanční výkazy svých klientů. Firma Hewitt tuto nutnost spolupráce s auditory svých klientů řeší tak, že si dobrovolně nechává každý rok jiným nezávislým auditorem zpracovat zprávy potvrzující funkčnost a korektnost svých kontrolních systémů; ty pak poskytuje auditorům svojich klientů. Vzhledem k tomu, že přesnost finančních výkazů jedné firmy je často přímo závislá na kontrolních systémech jiné spolupracující společnosti, povinnosti a zodpovědnost auditorů se tak oproti létům před Sarbanes-Oxley rozšířily daleko za hranice svých klientů.

Uvedené změny a trendy mají dopad na celé auditorské odvětví, především na společnosti velké čtyřky. Big Four firmy byly často kritizovány za podceňování auditních projektů, aby získaly zakázky a mohly účtovat horentní odměny za daňovou a konlutantskou činnost. Jelikož v současnosti firmy musí rozdělit poptávku mezi nezávislé subjekty, zvýšená konkurence v oboru tlačí ceny konzultingu směrem dolů. Velká čtyřka jako celek však v konečném důsledku zatím ztrácet nemusí. Auditorské odměny jsou na rozdíl od poradenství na vzestupu, poněvadž auditoři dnes věnují testování a analýzám finančních a účetních dat větší pozornost. Počet hodin potřebných k dokončení průměrné auditní zakázky se podle auditorů z firem velké čtyřky zvýšil o 40 až 60%. Konzultantská zakázka odebraná auditorovi z velké čtyřky obvykle končí u konkurenční firmy, zatím často rovněž z Big Four. Jelikož počet těchto největších subjektů v oblasti auditu je velice omezený, je pravděpodobné, že větší podíl zakázek získají v následujících letech i dnes zatím menší firmy.

Ing. Vladimír Jech, MBA, FRM
Diskuzní fórum:
Dukiszín fmóur:
Diskuzi k tomuto článku najdete dále na této stránce (pod zobrazením doporučených zdrojů).
Doporučené zdroje informací:
Depéurčono zjpdre ifnoírcma:
 • Microsoft 2001 Proxy Statement Pursuant to Section 14(a) of the Securities Exchange Act of 1934.
 • Microsoft 2004 Proxy Statement Pursuant to Section 14(a) of the Securities Exchange Act of 1934.
 • Board Proposes Ethics and Independence Rules Concerning Independence, Tax Services, and Contingent Fees; PCAOB News Release, 14. prosinec 2004.
 • Byrnes N.: Green Eyeshades Never Looked So Sexy – Raises, Perks, Long Sabbaticals - auditors can write their own ticket these days. Business Week, 10. leden 2005.
 • Zákon Sarbanes-Oxley 2002.
 • Sun Microsystems 2001 Proxy Statement Pursuant to Section 14(a) of the Securities Exchange Act of 1934.
 • Sun Microsystems 2004 Proxy Statement Pursuant to Section 14(a) of the Securities Exchange Act of 1934.
 • Loehwing D.: Corporate Governance Bill Represents A Good First Step, Citizen Funds, http://www.citizensfunds.com.
 • Survey Reveals Steep Hike in Audit Fees, Journal of Accountancy, Business and Industry News Report, vydání 4., svazek 190., říjen 2000.
 • Proposed Ethics and Independence Rules Concerning Independence, Tax, Services, and Contingent Fees; PCAOB Release No. 2004-015, 14. prosinec 2004, PCAOB Rulemaking, Docket Matter No. 017.
 • Taub S.: Hard Numbers on Sarbanes Expenses; http://www.cfo.com, 25. březen 2004.
 • Rockness J., Ivancevich S., Keaveny T.: Auditor Independence: A Bit More Rope; Financial Executive Magazine, vydání leden-únor 2001.
 • Turner L.: Audit Fees at 2250 Companies Special Report, Glass Lewiss & Co., San Francisco, 2004.

Máte odbornou práci, studii nebo analýzu, o kterou byste se s námi rádi podělili? Chybí něco na těchto stránkách? Napište nám.

Nejsledovanější knihy:   
Nejsledovanější knihy:   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)

Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji zde. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.

Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Další zajímavé čtení
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142777x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128293x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105698x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75099x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74739x)
Zajímavosti od sousedů
Anketa
Doporučené www stránky
Vybrané finanční
a manažerské okruhy
aneb
Co ještě možná neznáte?
Reklama
Středoevropské centrum pro finance a management - Svět oveřené vzdělanosti - Klikňete zde a dozvíte se více
.