Středoevropské centrum pro finance a management
SCFM > Odborníci > Finance - rodinné > David Šmejkal

David Šmejkal

poradenství předluženým spotřebitelům
David Šmejkal
Naše společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s. nabízí bezplatné, nezávislé a diskrétní poradenství předluženým spotřebitelům, tedy rady a konzultace těm fyzickým osobám – spotřebitelům, kterým hrozí neschopnost dostát svým finančním závazkům. Pomáháme vytvořit návrh na oddlužení soudu (osobní bankrot).

Poskytujeme tyto obecně prospěšné služby:

a. Pomoc při prevenci před vznikem tíživé finanční situace a platební neschopnosti na straně spotřebitele. Společnost vyvíjí činnost tak, aby působila na spotřebitele, aby se zadlužovali chytře a zodpovědně.

b. Podpora při řešení následků spojených se vznikem platební neschopnosti, vzniklé v důsledku nepředvídané změny osobních poměrů spotřebitelů (např. v důsledku nemoci, úrazu, ztráty zaměstnání, rozvodu manželství). Společnost vyvíjí svou činnost tak, aby nastalá či hrozící platební neschopnost měla na finanční stabilitu spotřebitelů minimální negativní dopad.

Spotřebitelé se mohou na Společnost obrátit zejména v situaci, kdy nejsou schopni splácet čerpané úvěry či půjčky a mají zájem o této skutečnosti informovat své věřitele a dohodnout se s nimi pokud možno na takovém řešení situace, které nevyústí v podání žaloby, exekuci majetku či v podání návrhu na oddlužení spotřebitele.

Společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s. neposkytuje, nedoporučuje ani nepropaguje jakékoli finanční produkty, poskytování služeb neomezuje na klienty svých Zakladatelů. Společnost neposkytuje služby ekonomických či finančních poradců.

c. Koordinace, podpora, asistence a vytváření podmínek pro komunikaci a spolupráci mezi spotřebiteli a jejich věřiteli a mezi spotřebiteli a soudy a soudními exekutory. Společnost pomáhá spotřebitelům nalézt takový návrh řešení jejich dluhové situace, jenž je pro jejich věřitele přijatelný, při současném zachování alespoň minimální finanční stability spotřebitele.

Společnost pomáhá spotřebitelům vhodně formulovat obsah písemností tak, aby byl věcný a konkrétní. Společnost neposkytuje zastupování spotřebitelů v řízení před soudy ani jiné právní služby, jejichž poskytování podléhá zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii.
Místo: Praha, Ostrava ~ Působnost: Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj
Kategorie: Finance - rodinné
Klíčová slova: dluhy, exekuce, insolvence

David Šmejkal

Adresa:
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Americká 22
Praha 2

Vítkovická 1
(budova ÚAN)
Moravská Ostrava
Telefon: +420 800 722 722
Email: poradna@financnitisen.cz
Web: www.financnitisen.cz
IČ: 28186869 (ARES), 28186869 (ŽR)
Mapa:
David Šmejkal - mapa sídla (klikněte na obrázek pro detaily)
SCFM > Odborníci > Finance - rodinné > David Šmejkal
12198x
Odporuje tato prezentace pravidlům tohoto portálu, dobrým mravům nebo zákonům České republiky? Oznamte nám to: zde.
Co by Vás ješte tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ješte tak asi mohlo zajímat?

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Budujte své jméno
Středoevropské centrum pro finance a management - Svět oveřené vzdělanosti - Klikňete zde a dozvíte se více
Anketa
Vybrané finanční
a manažerské okruhy
Doporučené www stránky
.