Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Prodejní (put) opce

IdPoj: 00063
 
063OpcePutOcimaKupujiciho.jpg
063OpcePutOcimaVypisujciho.jpg
blank.gif
Prodejní (nebo anglicky "put") opce je finanční kontrakt mezi dvěma stranami, mezi kupujícím a prodávajícím. Prodejní opce dává kupujícímu opce, jejímu držiteli, právo prodat podkladové aktivum (komodita, akcie, dluhopis a podobně) vypisovateli opce v předem dohodnutém čase (anglicky expiration time, doba splatnosti) a za předem dohodnutou cenu (anglicky strike price, česky dodací cena nebo také realizační cena). Pokud držitel opci uplatní, vypisovatel opce, prodávájící, má povinnost od držitele podkladové aktivum za podmínek stanovených v opčním kontraktu odkoupit.

Realizační cena je v kontraktu klíčovou proměnnou. Je to cena, za kterou se obchod uskuteční, a to bez ohledu na současnou aktuální cenu aktiva.

Důležitým askeptem opcí je rozlišení mezi právem a povinností. Smluví vztah dává kupujícímu opce právo aktivum prodat a nikoliv povinnost. Vypisovatel opce má na druhé straně povinnost podkladové aktivum koupit.

Je zřejmé, že vztah smluvních stran je nevyvážený. Jedna strana má právo, druhá strana má povinnost. Vypisovatel opce je za tuto nerovnováhu ve vztahu kompenzován opčním poplatkem (anglicky premium nebo česky prémie či z angličtiny přejaté premium). Vypisovatelům opcí se často říká prodejci (anglicky seller), protože prodávají svoji nevýhodu v zájemném smluvním vztahu.

Výše opčního poplatku je závislá na mnoha faktorech mezi nimiž ty nejdůležitější jsou

   o volatilita podkladového aktiva a jeho likvidita,
   o doba do doby splatnosti,
   o výše bezrizikové úrokové míry,
   o vzdálenost současné ceny podkladového aktiva (tzv. spotová cena) od realizační ceny.

Konkrétní specifika opce závisí na jejím druhu. Evropská prodejní opce umožňuje její uplatnění pouze v době splatnosti. Americká opce dává jejímu držiteli právo obrátit se se svojí žádostí o odkup podkladového aktiva na vypisovatele kdykoliv po dobu životnosti opce.

Nejčastěji se setkáváme s opcemi vypsanými na veřejně obchodovatelné akcie, ale jsou známy a používají se i opce na finanční veličiny, jako například opce na úrokovou míru či na index, nebo na hmatatelné předměty, například zlato nebo ropa. Novinkou na finančním trhu jsou opce na změny v počasí a klimatických podmínkách, takzvané catastrophical options (nebo také jen krátce "cat options"), které jsou oblíbené především pro náhodnost a nepředvídatelnost vývoje ceny podkladového aktiva.

Motivem pro koupi prodejní opce je zpravidla očekávání poklesu ceny podkladového aktiva. Motivem může být i zajištění se proti poklesu ceny aktiva pokud ho současně držíme (portfolio risk management).

Výhodou držby aktiva a zároveň jeho krytí prodejní opcí je to, že riziko držby aktiva se omezí na opční premium. Pokud cena aktiva klesne, vyrovnává se hodnota portfolia růstem hodnoty opce. Pokud cena aktiva roste, prodejní opce je pouze bezcenná.

Praktické znázornění

Koupě (držba) prodejní opce: Kupující opce předpokládá, že cena podkladového aktiva se sníží, za opci zaplatí jejímu vypisovateli nevratné premium, jeho opce představuje právo prodat podkladové aktivum vypisujícímu za předem dohodnutou cenu, kupující vydělává pokud cena podkladového aktiva klesá.

Prodej (vypsání) prodejní opce: Vypisující získá opční premium, které je jeho čistý zisk, pokud opce není uplatněna. Pokud držitel opci uplatní, vypisovatel musí koupit aktivum za vyšší cenu než je současná tržní a prodělává.

Příklad

Předpokládejme prodejní kontrakt s právem prodat 1000 akcií za cenu 10 kč / kus. Současná cena akcií na trhu je 11 kč. Opční poplatek je 2 kč.

Pokud cena akcie klesne v krátké době před dobou splatností opce na 7 kč za akcii, držitel má právo opci uplatnit. Nakoupením 1000 akcií po 7 kč za celkem 7000 a prodejem těchto akcií vypisovateli opce po 10 kč za kus, tedy celkem 10 000 kč, vydělá držitel opce 10 000 - 7000 - 2000 opční poplatek = 1000 kč. V praxi by tento obchod proběhl pouze zůčtováním opce a vyplacením zisku 1000 kč od vypisovatele držiteli opce bez reálných transakcí. Na opcích je zajímavý pákový efekt. Všimněme si, že toto je zisk dosažený s počátečním kapitálem pouhých 2000 kč (opční premium). Držitel opce přišel k zisku 50% investovaného kapitálu, a to při relativně pouhém 36% poklesu ceny akcie. Toto je samozřejmě pouze ilustrativní efekt, pákový efekt a výsledky opce závisí na konkrétní situaci.

Pokud cena akcie oproti držitelovu očekávání vzroste na 15, pak jeho ztráta je omezena na opční premium, a to původně investovaných 2000 kč plus pravděpodobně nějaká komise obchodníkovi za zprostředkování obchodu.

Obchodování

Opce se zpočátku obchodovaly jen na over-the-counter trhu jako kontrakty šité na míru. S rozvojem finančních trhů dnes už existují i elektronicky obchodovatelné standardizované opce. Ty je dnes už možné bežně zakoupit přes různé obchodníky, například Td Ameritrade, Fidelity, Schwab, E*Trade a další.

Riziko

Opce a warranty jsou velmi rizikové investiční nástroje, jejichž hodnota závisí na hodnotě a volatilitě podkladového aktiva, splatnosti (expiraci), realizační ceně, finanční páce a dalších parametrech. Díky pákovému efektu patří opce i warranty k nejrizikovějším investičním nástrojům.

Prodejní (put) opce


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Lukáš Svoboda

Ing. Lukáš Svoboda
consultant SAP ERP v oblasti financí -- Působím jako SAP konzultant v oblasti financí (účetnictví, majetek, rozpočetnictví) ve společnosti KCT Data, která se orientuje zejména na produkty a technologie SAP. Ve společnosti pracuju od roku 2003.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143073x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128496x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105918x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75434x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75029x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.