Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Treynor Ratio

IdPoj: 00079
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Z podstaty věci se investice liší nejen ve svých výkonnostech, ale i v riziku, se kterým svých výkonností dosahují. Rozdílů mezi investicemi je skutečně mnoho a proto není možné je všechny měřit stejným metrem. K tomu, abychom mohli zhodnotit kvalitu nebo "výkon" investice, potřebujeme znát více než jen procentuální výkonnost za poslední rok.

V praxi se výkonnost investice zpravidla měří ve vztahu k její rizikovosti. Za tímto účelem se používají takzvané poměrové ukazatele, mezi nimiž nejznámější jsou Treynor Ratio, nebo česky Treynorův poměr, ale dále i Sharpe Ratio, Sortino Ratio a ukazatel Jensen's Alpha.

Relativní výkonnost fondu měřenou proti akceptovanému riziku lze získat podělením výkonnosti a rizika, jak je zobrazeno v následující rovnici:

   Treynor Ratio,

kde R je výnosnost sledované investice nebo aktiva, portfolia či fondu, Rf je výnos benchmarkové investice, zpravidla bezriziková úroková míra (například státní pokladniční poukázky), E(R) je očekávaný výnos investice a b je rizikovost výnosu měřená parametrem systematického rizika, betou. Beta měří systematické riziko spojené s investicí (zjednodušeně přiblíženo, beta je užší kategorií rizika - srovnej s výpočtem Sharpeho poměru) a počítá se jako podíl kovariance investice a trhu ku rozptylu investice.

Treynorův poměr je tedy míra výnosu dosažená nad benchmark vzhledem k jednotce rizika. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím lépe pro investora. Vyššího ukazatele lze dosáhnout jak vyšší výkonností, tak nižším rizikem.

K čemu je tedy Treynorův poměr dobrý? Umožňuje srovnání investic nebo fondů napříč investičními třídami, tedy srovnání například akciových fondů s fondy peněžního trhu.

Treynorovu poměru se v praxi říká také Reward-to-Volatility Ratio.

Stejně jako Sharpeho poměr, Treynorův poměr nekvantifikuje přidanou hodnotu aktivní správy portfolia, je to pouze a jen srovnávací poměr. Přidaná hodnota aktivního portfolio managementu manažera investice nebo fondu se lépe měří ukazatelem známým jako Jensen's Alpha.

Treynorův poměr je použitelný pouze pokud srovnáváme sub-portfolia v rámci nějakého diverzifikovaného portfolia. V opačném případě, srovnávaná portfolia s identickým systematickým rizikem ale různým celkovým rizikem budou hodnocena nesprávně stejně, protože portfolio s vyšším celkovým rizikem je méně diverzifikované a má tedy vyšší nesystematické riziko, které neni trhem oceněno.

Pro dostatečně diverzifikované portfolio můžeme přistoupit k aproximaci b @ sP / sM, kde sP je rizikovost investice a sM je rizikovost trhu. Po pár dalších úpravách dospějeme k závěru, že Sharpeho poměr lze aproximovat Treynorovým poměrem vyděleným rizikem trhu.

   Aproximace Sharpeho poměru Treynorovým

Treynor Ratio


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

JUDr. Jiří Fiala

JUDr. Jiří Fiala
právní služby a poradenství -- Cílem společnosti Fiala & Partners LLP je poskytovat komplexní služby v oblasti optimalizace činnosti finančních institucí z pohledu compliance rizik a souvisejících rizik operačních.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143072x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128496x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105918x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75434x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75028x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.