Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Silniční daň v České republice

IdPoj: 00044
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Silniční daň je v České republice regulována v zákoně číslo 16/1993 Sb., o dani silniční ve znění pozdějších novelizací. Silniční daň je v souladu s českou legislativou uvalena především na osobní a nákladní silniční motorová vozidla, která jsou registrována a provozována na území České republiky v rámci podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti popřípadě používána v bezprostřední souvislosti s podnikatelskou činností. Objektem zdanění silniční daní nejsou zemědělské a lesní traktory a jejich přípojná vozidla.

Základ silniční daně je různý pro osobní a nákladní vozidla používaná k podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti. Základem silniční daně u osobních automobilů je objem motoru definovaný v cm3 s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon. Daň je diferencována v rámci šesti daňových pásem a činí od 1200 CZK ročně do 4200 CZK ročně.

Poplatníci silniční daně jsou podnikatelské subjekty (fyzické i právnické osoby), které provozují vozidlo registrované v České republice a jsou uvedeni v technickém průkazu a další subjekty, které užívají vozidlo po zaniklé osobě popřípadě odhlášené vozidlo.

V paragrafu 4 odstavci 2 zákona je regulována povinnost zaměstnavatele za situace vyplácení cestovní náhrady vlastnímu zaměstnanci za použití takového motorového vozidla, pro které není registrován jako provozovatel zaměstnavatel, uhradit silniční daň pouze v případě, pokud není poplatníkem silniční daně provozovatel výše uvedeného vozidla.

Poplatníkem silniční daně v případě fyzické nebo právnické osoby se sídlem nebo místem trvalého pobytu v zahraničí je obvykle stálá provozovna. V případě existence více poplatníků u jednoho vozidla jsou povinni tito platit silniční daň společně a nerozdílně.

Zdaňovacím obdobím pro silniční daň je kalendářní rok, přičemž platí, že poplatník je povinen uhradit zálohy na daň čtvrtletně vždy do patnáctého dne následujícího měsíce (například za 1. čtvrtletí do 15 dubna atd.). Záloha na daň je kalkulována ve výši 1/12 příslušné roční sazby za každý měsíc, ve kterém existovala pro vozidlo daňová povinnost. V případě, že v kalendářním měsíci vznikla nebo zanikla pro vozidlo daňová povinnost, je nutno uhradit poměrnou část daně i za tento měsíc. Platba silniční daně se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Daňová přiznání je poplatník povinen podat správci daně nejpozději do 31. ledna roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období bez ohledu na to, zda poplatníkovi zpracovává daňová přiznání daňový poradce nebo zda se případně nachází v konkurzním řízení.

V daňovém přiznání je nutno uvádět i vozidla, která jsou od daně osvobozena s výjimkou vozidel registrovaných v technickém průkazu jako kategorie L, jejich přípojných vozidel za předpokladu, že mají méně než čtyři kola. Zpracovaná daňová přiznání lze podat rovněž na příslušném schváleném technickém nosiči dat, přičemž poplatník dále vyplní pouze příslušnou část formuláře daňového přiznání.

Možné otazníky nad budoucností daně. Vzhledem ke skutečnosti, že silniční daň v porovnání s ostatními daněmi jako je kupříkladu daň z přidané hodnoty, vykazuje nižší daňovou výnosnost a stejnou nebo vyšší administrativní náročnost, před volbami v červnu 2006 byla iniciována některými představiteli parlamentních politických stran diskuse zda by nebylo lepší silniční daň spolu s ostatními méně výnosnými daněmi zrušit a přiměřeně nezvýšit některé daně související s provozem silničních dopravních prostředků. Po změně politického složení parlamentu zůstává tato otázka nicméně otevřena.

  PAVEL NESNÍDAL
(autor publikuje v oblasti daní, obchodního a pracovního práva a účetnictví, poradenství v této oblasti, překládá v oboru daně a účetnictví v německém jazyce, působí jako člen Hospodářské komise US-DEU, kde se mimo jiné podílel na návrzích daňových reforem)


Silniční daň v České republice


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
07.02.11 10:59 Radko Hnízdo
Re: Silniční daň v České republice
Jméno: Radko Hnízdo (hnirad@seznam.cz)
Datum: pondělí 7. únor 2011 10:59
Mám dotaz. Chci vozidlo vyřadit z obchodního majetku, sle před tím bych ho chtěl dát do opravy. Příklad: Osobní auto je odepsané, dám opravit 10.2. , opravu dám do daňových nákladů a hned pak ho chci vyřadit z OM. Zaplatím zálohu na silniční daň do 15.4.tr.ve výši 750,-Kč. (3000,-:12) x 3= 750,-Kč. Děkuji za odpověď
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Jan Novotný

Ing. Jan Novotný
SEO konzultant -- Má specializace je v oblasti tvorby efektivních webových prezentací, vývoje redakčních systémů a optimalizace webů pro vyhledávače (SEO).
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142818x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128320x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105729x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75173x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74777x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.