Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Quick Ratio Model (QUR)

IdPoj: 00017
 
quickRatio.jpg
blank.gif
blank.gif
je finanční model zaměřený na zkoumání likvidity podniku. Quick Ratio poměřuje likvidní aktiva (rychle a snadno převoditelná na hotovost) záměrně nezahrnující zásoby, ku krátkodobým závazkům. Tento indikátor poskytuje informaci o schopnosti podniku dostát svým běžně splatným závazkům bez nutnosti mimořádně prodat zásoby nebo případně jiná ještě méně likvidní aktiva.

Quick Ratio patří do skupiny ukazatelů měřících likviditu podniku. V této skupině se mimojiné nachází i Cash Ratio a Current Ratio.

V porovnání s Cash Ratiem Quick Ratio obsahuje navíc pohledávky. Pohledávky bývají v dobře řízené firmě relativně likvidní aktiva, obvykle jsou splatné do jednoho až dvou měsíců, což je zhruba i časová struktura krátkodobých závazků. V případě nutnosti lze pohledávky promptně odprodat nebo v ideálním případě použít jako zástavu ke krátkodobému překlenovacímu úvěru. Z těchto důvodů je vhodné při posuzování posoudit i tento o něco širší ukazatel než pouze Cash Ratio.

Quick Ratio ve srovnání s Current Ratiem nezahrnuje zásoby. Jak je uvedeno na stránce s Current Ratiem, zásoby mohou zapříčinit podstatné zkreslení ukazatele likvidity. Quick Ratio se snaží brát v úvahu pouze skutečně likvidní a "okamžitě použitelné" zdroje financování.

Všeobecně řečeno, čím jsou aktiva podniku likvidnější (rychleji a snadněji převoditelná na hotovost), tím může být Quick Ratio nižší bez toho, aby byli věřitelé alarmováni. Pro průmyslové podniky se číslo 0,8 často uvádí jako akceptovatelná hodnota. Standardní hodnota zdravé průmyslové firmy bývá často v intervalu 1 až 2. Průměr podniků zahrnutých v indexu S&P500 byl 1,27 v roce 2004.

Vysoké Quick Ratio znamená, že podnik váže pravděpodobně vyšší než potřebné množství prostředků v aktivech, které generují žádný nebo malý zisk, což je jistě nežádoucí z pohledu vlastníků. Příliš vysoké Quick Ratio není v konečném důsledku žádoucí ani pro věřitele, jelikož může signalizovat neschopnost managementu využít efektivně vložené prostředky či vymoci zdroje z pohledávek, což vede ke snížení konkurence schopnosti na trhu a případému úpadku nebo ohrožení odbytiště pro věřitele-dodavatele.

Stejně jako u Current Ratia a Cash Ratia, nevýhodou Quick Ratia je, že ignoruje vzájemné načasování přijaté a vydané hotovosti. Nevýhodou je i fakt, že se jedná o stavovou veličinu, která ve své základní formě měří hodnoty z rozvahy, tedy hodnoty k určitému datu. K podrobnější analýze je tedy vhodné prozkoumat kromě tohoto ukazatele likvidity (případně převedeného na tokový ukazatel) navíc i ostatní ukazatele likvidity (Current Ratio a Quick Ratio), příjmový a výdajový kalendář a strukturu splatnosti pohledávek.

Quick Ratio využívá údajů z rozvahy a jeho vypovídací schopnost je přímo úměrná kvalitě údajů v rozvaze. Pokud podnik zahrnuje v rozvaze množství nedobytných pohledávek, Quick Ratio bude nadhodnocené.

Quick Ratio se občas uvádí i jako Acid-Test Ratio.

Quick Ratio Model (QUR)


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Mgr. Martina Konecká

Mgr. Martina Konecká
konzultantka v oblasti finančních derivátů -- Působím v oblasti poradenství finančních derivátů (opce, swapy, CDO, CMO, futures). Mohu nabídnout služby týkající se ekonomických a finančních analýz.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142816x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128319x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105729x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75172x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74777x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.