Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Lorenzova křivka

IdPoj: 00102
 
102LorenzovaKrivka.jpg
blank.gif
blank.gif
Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znázornění kumulativní distribuční funkce rozdělení důchodů domácností, které přiřazuje poměrně rozděleným skupinám obyvatelstva (domácnostem) poměrná rozdělení důchodů. Křivka vyjadřuje vztah mezi absolutní rovností, absolutní nerovností a skutečnou nerovností v rozdělení příjmů.

Jednoduchým jazykem, Lorenzova křivka nám říká, že například percentil spodních 40% domácností v ekonomice dostává 25% důchodu a že na příklad spodních 70% domácností v ekonomice představuje 65% ekonomikou rozděleného důchodu. Procento domácností se obvykle zachycuje na ose x a kumulativní procento příjmů na ose y.

Absolutní rovnost je zachycena teoretickou Lorenzovou křivkou a představuje situaci, kdy všechny domácnosti dostávají stejný důchod. V tomto případě X% domácností ve společnosti dostává X% důchodu. Absolutní rovnost je na grafu vyznačena přímkou dokonalé rovnosti, přímka y = x se 45° sklonem.

Absolutní nerovnost je v případě teoretické Lorenzovy křivky stav, kdy jedna domácnost dostává všechen důchod a ostatní nic. Graf znázorňující toto rozdělení by byl graf podle y = 0 pro všechna x < 100% a y = 100% když x = 100%.

Skutečnou nerovnost zachycuje skutečná Lorenzova křivka, která vychází ze statistik.

Pro měření skutečné míry nerovnosti v důchodech se používá srovnání skutečné a ideální Lorenzovy křivky, tedy vyjádření odchylky od absolutní rovnosti. Toto je zachyceno na uvedeném obrázku jako plocha A - B. Je-li plocha A - B vyjádřena jako procento ideální Lorenzovy křivky, pak hovoříme o takzvaném Giniho koeficientu.

Lorenzova křivka a Giniho index se používají kromě měření rozdělení příjmů také k měření rozdělení majetku společnosti a sociálního blahobytu.

Vedle Giniho indexu se v souvislosti s Lorenzovou křivkou často uvádí takzvaný Robin Hood index, který měří absolutní velikost důchodové nerovnosti.

Autorem Lorenzovy křivky je americký ekonom Max O. Lorenz (1880 - 1962), který ho sestrojil v roce 1905 jako student doktorského studia na americké University of Wisconsin - Madison ve své dizertační práci "The Economic Theory of Railroad Rates".

Lorenzova křivka


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
06.01.13 22:53
Re: Lorenzova křivka
Jméno: anonym (jaroslav.borovsky@gmail.com)
Datum: neděle 6. leden 2013 22:53
Nechapu jak tam může bejt plocha, když tam jsou na osách procenta. Ten graf chápu, když beru v potaz jenom body na těch křivkách.
Když si vezmete třeba 50% lidí u tý dokonalý, tak by měli mít 50% důchodů ale když si spočítáte obsahy trojuhelníků tak je to mín než 50%
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

JUDr. Jiří Fiala

JUDr. Jiří Fiala
právní služby a poradenství -- Cílem společnosti Fiala & Partners LLP je poskytovat komplexní služby v oblasti optimalizace činnosti finančních institucí z pohledu compliance rizik a souvisejících rizik operačních.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142818x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128319x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105729x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75173x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74777x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.

.