Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)
Zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací

IdPoj: 00002
 
ebitda.jpg
blank.gif
blank.gif
je účetní a finanční ukazatel, který se začal rozsáhleji používat nejprve v americké finanční praxi, když analytici privátních kapitálových firem potřebovali spočítat, kolik by měli zaplatit za nějaký podnik, který zamýšleli zakoupit.

Analytici soukromých kapitálových firem, kteří původně začali ukazatel EBITDA používat jako vhodný oceňovací nástroj, nejprve snížili kalkulovaný a oficiálně vykazovaný provozní zisk o úroky, daně, odpisy a amortizaci, aby je mohli nahradit svými "přesnějšími" odhady.

Analytici nejprve snížili zisk o daně a úroky, které nahradili svými odhady založenými na finančních ukazatelích očekávaných po akvizici podniku, tedy s novou kapitálovou strukturou.

Dále byla vyloučena z výpočtu amortizace, protože tato hodnota vykazovaná původními vlastníky podniku obsahovala zohlednění nákladů plynoucích z nehmotných aktiv (například goodwill) pořízených někdy v minulosti.

Odpisy jako nepřímá a následná míra zachycení kapitálových výdajů byla ve výpočtech rovněž vynechána a raději nahrazena očekávanými budoucími kapitálovými výdaji.


Později byl ukazatel EBITDA používán širokou veřejností k zachycení schopnosti veřejně onchodovatelných společností generovat hotovost. EBITDA se často srovnává s cash flow, protože právem připočítává k provoznímu zisku dvě základní veličiny, odpisy a amortizaci, které ale na hotovost vliv nemají.

Navzdory své rozšířenosti a jednoduchosti je EBITDA velice zjednodušeným a zavádějícím ukazatelem, pokud je použit k aproximaci cash flow podniku. Proc?

1. EBITDA nebere v úvahu daně a úroky, které jsou opravdové a mandatorní hotovostní toky a mají podstatný vliv na cash flow.

2. Kromě odpisů a amortizace EBITDA nezohledňuje ostatní nehotovostní položky. Nehotovostní položky jsou například odečty nesplácených úvěrů, manka a škody a například v americkém prostředí i náklady na vydané opce.

3. Na rozdíl od opravdové kalkulace peněžních toků ve firmě, EBITDA ignoruje změny v provozním kapitálu. Dodatečné investice do provozního kapitálu snižují disponibilní hotovost v podniku.

4. Hlavním nedostatkem ukazatele EBITDA jsou výnosy. V případě, že podnik disponuje příliš vysokými nebo naopak nedostatečnými rezervami například na záruky, restrukturalizaci, nedobytné půjčky a pohledávky, vykazované reálné výnosy plynoucí z běžného hospodaření budou vychýleny a EBITDA zavádějící.

5. Pokud jsou výnosy podniku realizovány v nesprávném období nebo bežné náklady maskovány jako kapitálové náklady, ukazatel výnosů vstupující do EBITDA bude mít sníženou vypovídací schopnost a zrovna tak může být EBITDA ovlivněno například prodejem a následným nákupem vlastních aktiv.

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)
Zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Jan Macinka

Ing. Jan Macinka
poradce pro hypotéky, spoření a pojištění -- Bezplatné odborné finanční poradenství v oblasti pojištění vozidel a majetku. Nabízíme kapitálová pojištění, řeším půjčky, úvěry a hypotéky, investice a komodity. V portfoliu máme všechny banky, stavební spořitelny a pojišťovny na českém trhu.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142818x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128320x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105729x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75173x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74777x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.