Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Definice cíle SMART (Project Management)

IdPoj: 00039
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif

SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v rámci projektového managementu (Project Management) efektivně definovat rámec či cíl projektu a navrhovaného řešení. Pravidla SMART lze ale uplatnit i v jiných oblastech, kde je třeba nějakým efektivním způsobem definovat cíle. Velice dobrým příkladem využití těchto pravidel, se kterým je možné setkat se ve velkých společnostech s kvalitně zavedenými nástroji pro Human Resource Management, je stanovení osobních cílů v osobním profilu zaměstnance (performance management). Zaměstnanec má povinnost zpravidla jednou nebo dvakrát do roka stanovit si své osobní cíle, které jsou při jeho zhodnocovacím procesu konfrontovány s realitou a zaměstnanec je pak na základě plnění svých osobních cílů, které si sám stanoví, hodnocen.

V okamžiku, kdy v počáteční fázi projektového managementu definujeme obsah a cíle projektu, je nutno zamyslet se nad kvalitativními stránkami našeho vymezení. Řešení v rámci projektového managementu by mělo být definováno podle pravidel známých souhrnně jako SMART.

S_pecific

Navrhované řešení nebo příležitost by měly být přesně popsány. Pokud jsme schopni jednoznačně odpovědět na otázku co je přesně a konkrétně předmětný problém a jak jej hodláme vyřešit, pak jsme problém popsali podle tohoto pravidla.

Příklad navrhovaného SMART řešení pro tým, jehož úkolem je navrhnout novou strategii pro získávání nových zaměstnanců: „Náš tým navrhne strategii pro získávání nových zaměstnanců a naplnění volných pracovních pozic, která může být uvedena v praxi do května 20xx a která obsahuje alespoň tři technologická řešení doplněná o prvky osobního kontaktu.“ Jak je vidět, tato definice navrhovaného řešení poskytuje odpověď na otázku, jak bude současný problém (neefektivní nábor zaměstnanců) vyřešen. Z definice cíle se dozvídáme o konkrétních nástrojích, a to, že nová strategie bude obsahovat tři technologická řešení a prvky osobního kontaktu.

M_easurable

Navrhované řešení by mělo být měřitelné. K vymezení tohoto pravidla nám pomůže například otázka, která se ptá, jak poznáme, že řešení je úspěšné. Každý projektový plán by měl obsahovat i kontrolu úspěšnosti našeho řešení, která musí být definována už na začátku.

Příklad: „Navrhovaná strategie pro získávání nových zaměstnanců přispěje ke snížení počtu zaměstnanců v oddělení náboru nových zaměstnanců (měřeno počtem pracovníků a objemem mezd), ke zvýšení počtu uchazečů o nabízené pracovní pozice (meřeno mírou ohlasů na zvolené prvky nové strategie) a ke zvýšení kvality náborového programu (měřeno zpětnou vazbou kandidátů).“ Z definice se dozvídáme, jak bude možné úspěšnost navrhovaného řešení kontrolovat.

A_ligned

Řešení musí odpovídat potřebám svého příjemce. Je zřejmě jasné, že by nebylo vhodné navrhovat celostátní náborovou kampaň zaměřenou na studenty středních škol, pokud klient je lokálně orientovaná firma s potřebou specializovaných odborníků s mnoha lety zkušeností.

R_ealistic

Řešení musí být realistické. Při úvaze o tomto pravidle bychom si měli položit otázku, zda-li je možné navrhované řešení vůbec realizovat a dosáhnout požadovaných výsledků. Stanovení cíle například 200 uchazečů o volnou pracovní pozici během dvou týdnů je reálné v době a místě s vysokou nezaměstnaností, ale značně nadhodnocený cíl v době nebo místě s přezaměstnaností a nedostatkem volných cílových uchazečů.

T_imed

Další otázku, kterou bychom si měli položit při vymezení navrhovaného řešení je časový rámec pro uvedení řešení v praxi. Například řešení vymezené jako „Náš tým navrhne strategii pro získávání nových zaměstnanců a naplnění volných pracovních pozic, která může být uvedena v praxi do května 20xx a která obsahuje alespoň tři technologická řešení doplněná o prvky osobního kontaktu.“ v sobě zahrnuje i dobu, do kdy klient může počítat se zhotovením zakázky. Tato definice navrhovaného řešení poskytuje odpověď na otázku, kdy bude současný problém řešen.Definice cíle SMART (Project Management)


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
Chyba při provádění SQL dotazu.
(Chybový kód 103)
(QryDFN)
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Jan Novotný

Ing. Jan Novotný
SEO konzultant -- Má specializace je v oblasti tvorby efektivních webových prezentací, vývoje redakčních systémů a optimalizace webů pro vyhledávače (SEO).
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143073x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128497x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105919x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75434x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75029x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.