Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Current Ratio (CUR)

IdPoj: 00023
 
currentRatio.jpg
blank.gif
blank.gif
je metoda zaměřující se na meření likvidity podniku. Current Ratio je poměr mezi oběžnými aktivy a krátkodobými (nebo také běžnými) závazky a je to ukazatel ukazující schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům.

Tento poměr je známý i jako Working Capital Ratio nebo Real Ratio. Pojmy uvádíme v anglických verzích, jelikož v české terminologii nejsou pro tyto ukazatele názvy zatím ustálené a všeobecně zavedené. V české praxi se tak často používají anglické termíny.

Current Ratio je ukazatel jakéhosi finančního zdraví posuzované jednotky, poskytuje informaci o tom, zda-li je firma schopna dostát svým krátkodobým závazkům tím, že posuzuje, zda-li má firma dostatečné množství relativně likvidních aktiv, aby jimi mohla uhradit splatné závazky.

Jak vysoké Current Ratio je akceptovatelné?

Například pokud má podnik 10 miliónů Kč v oběžných aktivech a stejnou částku v krátkodobých závazcích, Current Ratio je 1. Výše Current Ratia závisí nejen na odvětví působnosti a předmětu činnosti podniku, ale například i na dokonalosti platebního styku v ekonomice či strategii managementu.

Všeobecně řečeno, čím jsou aktiva podniku likvidnější (rychleji a snadněji převoditelné na hotovost), tím může být CUR nižší bez toho, aby byli věřitelé alarmováni. Pro průmyslové podniky se číslo 1,5 často uvádí jako akceptovatelná hodnota. Standardní hodnota zdravé průmyslové firmy bývá často v intervalu 2,0 až 2,5. Current Ratio ve výši 2 znamená, že podnik má dvakrát tolik aktiv kolik má závazků. Průměr podniků zahrnutých v indexu S&P500 byl 1,8 v roce 2004.

Nevýhodou CUR je, že ignoruje vzájemné načasování přijaté a vydané hotovosti. Nevýhodou je i fakt, že se jedná o stavovou veličinu, která ve své základní formě měří hodnoty z rozvahy, tedy hodnoty k určitému datu. Představme si podnik, který nemá k dnešnímu datu splatný ani jeden závazek a zároveň očekává velké množství splatných závazků za týden. Podnik disponuje zároveň rozsáhlými zásobami, které budou ale prodány až za měsíc. Takovýto podnik vykáže dobrou (vysokou) hodnotu Current Ratio, ale rozhodně nelze říct, že je likvidní.

K podrobnější analýze je tedy vhodné prozkoumat kromě tohoto ukazatele likvidity (případně převedeného na tokový ukazatel) navíc i ostatní ukazatele likvidity (Cash Ratio a Quick Ratio), příjmový a výdajový kalendář a kalendář změn zásob.

Current Ratio využívá údajů z rozvahy a jeho vypovídací schopnost je přímo úměrná kvalitě údajů v rozvaze. Pokud podnik zahrnuje v rozvaze množství nekvalitních zásob, které jsou těžko prodejné nebo vůbec, Current Ratio bude nadhodnocené.

Current Ratio patří do skupiny ukazatelů měřících likviditu podniku. V této skupině se mimojiné nachází i Cash Ratio a Quick Ratio.

Current Ratio (CUR)


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

JUDr. Jiří Fiala

JUDr. Jiří Fiala
právní služby a poradenství -- Cílem společnosti Fiala & Partners LLP je poskytovat komplexní služby v oblasti optimalizace činnosti finančních institucí z pohledu compliance rizik a souvisejících rizik operačních.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143073x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128496x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105918x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75434x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75029x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.