Středoevropské centrum pro finance a management

<< předchozí stránka další stránka >>
Ing. Helena Šebková, CSc.: Aula - revue pro vysokoškolskou a vědní politiku

Aula - revue pro vysokoškolskou a vědní politiku

Šéfredaktor nebo vedoucí: Ing. Helena Šebková, CSc.
Další členové:
Charakteristika: AULA je revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, která ve své koncepci důsledně vychází ze spolupráce s jednotlivými vysokými školami, s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, s Akademií věd ČR a s vědeckovýzkumnými pracovišti českými i zahraničními. Obsahem jsou články, zprávy, diskuse na aktuální témata, dokumenty a studie týkající se vysokých škol, vědy a výzkumu na nich.

Časopis je prezentován žurnalistickou formou a nabízí širokou škálu informací o aktuálním dění v rezortu školství, především na vysokých školách. AULA vytváří prostor pro uplatňování výměny zkušeností z výuky i řízení těchto vrcholných center vzdělanosti, vždy však s ohledem na toleranci a zdravou výměnu názorů. V širší míře publikuje průběh a výsledky rezortního výzkumu, který je jedním ze stěžejních tematických okruhů. Snaží se být obsahově flexibilní a pohotově se přizpůsobuje svými články dynamice vysokoškolské praxe. Zaměřuje se na problematiku fungování i vedení vysokých škol v období, kdy se výrazně přibližuje realizace evropských integračních snah s výhledem na vytvoření stabilizované, moderní vysokoškolské vzdělávací činnosti.

Časopis je distribuován kromě odběratelům i převážně všem vysokoškolským a vědeckým knihovnám, často ve větším počtu výtisků. Zasílá se i do zahraničí vzhledem ke stále rostoucímu zájmu o Českou republiku.

Čtvrtletník AULA vydává Centrum pro studium vysokého školství od roku 1993.
Orientační cena:
ISSN: 1210-6658
Kontakt na redakci (telefon): 257 011 312
Kontakt na redakci (email): aula@csvs.cz
Vydavatel: Centrum pro studium vysokého školství
Více informací: www.csvs.cz
Doc. Ing. Libuše Müllerová, CSc.: Auditor

Auditor

Šéfredaktor nebo vedoucí: Doc. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Další členové: Ing. Karel Hampl, Ing. Marie Kučerová, Ing. Eva Fišerová, Prof. Ing. Vladimír Pilný, CSc., Ing. Irena Pittermannová, Ing. Eva Rokosová
Charakteristika: Časopis Auditor vydává již osmým rokem Komora auditorů České republiky. Časopis vychází 10x ročně v nákladu 2800 výtisků a je distribuován na adresy všech auditorů, asistentů auditora i auditorských firem v České republice a předplatitelům.

Auditor nabízí odborné články, pravidelné informace o činnosti výborů, komisí a ostatních orgánů KAČR, přehledy vzdělávacích akcí KAČR, auditorské směrnice a jiné dokumenty Komory. V pravidelných rubrikách jsou otiskovány diskusní příspěvky, výklady, stanoviska, odpovědi na dotazy, názory a informace k účetním metodickým postupům a k uplatňování daňových zákonů, informace z Národní účetní rady. V rubrice ze zahraničí se pravidelně objevují materiály z jednání FEE a překlady Press Release IASC.

Roční předplatné činí 900,- Kč vč. DPH.
Orientační cena: 90 Kč
ISSN: 1210-9096
Kontakt na redakci (telefon): 224 212 670
Kontakt na redakci (email): kacr@kacr.cz
Vydavatel: Komora auditorů České republiky
Více informací: www.kacr.cz
: Profit

Profit

Šéfredaktor nebo vedoucí:
Další členové:
Charakteristika: Podnikatelský týdeník PROFIT, týdeník pro majitele firem, oslovuje a informuje své čtenáře již patnáctým rokem a patří mezi stabilní odborné publikace na českém mediálním trhu.

PROFIT oslovuje skupinu majitelů středních a menších podniků, kteří přímo a samostatně rozhodují o strategii a podnikatelských záměrech svých firem. Pravidelnými čtenáři PROFITu jsou obchodníci a podnikatelé. Převážná většina čtenářů má vysokoškolské vzdělání (69%).

PROFIT informuje o vybraných ekonomických a politických událostech, které se přímo podílejí na chodu firmy či mohou zásadním způsobem ovlivnit strategická rozhodnutí podnikatele.

PROFIT se zaměřuje na odborné a analytické články z oblasti daňové problematiky, legislativy, práva, marketingu, financí, trhu práce a dalších.
Orientační cena:
ISSN: 1212-3498
Kontakt na redakci (telefon): 234 071 366
Kontakt na redakci (email): profit@profit.cz
Vydavatel: Stanford, a. s.
Více informací: www.profit.cz
<< předchozí stránka další stránka >>
Jste angažován/a v časopise nebo jiném odborném periodiku a nevidíte ho mezi zde uvedenými tituly? Napište nám.

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Reklama
Reklama Ilist.cz
Nejčtenější články
Magický trojúhelník: veřejné finance, nezaměstnanost, inflace Profiskálně orientovaní ekonomové jsou často přesvědčeni, že zvýšením státních nebo veřejných výdajů je možné...
(Přečteno: 20149x)
Konec amerického dolaru jako nadnárodní měny? Budoucí vývoj dolaru a zprostředkovaně eura závisí především na ekonomických ukazatelích americké a evropské e...
(Přečteno: 17624x)
Působnost zákona Sarbanes-Oxley za hranicemi USA Zákony Sarbanes-Oxley a Securities Exchange Act se vztahují primárně na americké společnosti, ale díky mezinár...
(Přečteno: 16720x)
Po Enronu nový skandál, ale s jiným koncem Když partneři daňových oddělení společnosti KPMG nabízeli svým klientům produkty, jejichž záměrem bylo snížení...
(Přečteno: 14896x)
Sarbanes-Oxley: Sladké plody za mnoho peněz Nejedna firma přišla na to, že požadavky zákona Sarbanes-Oxley přispívají ke zvýšení efektivity podnikání. Na...
(Přečteno: 12583x)
Anketa
Nejsledovanější knihy
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 167)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 160)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 160)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 154)
(Sledovanost: 154)
Doporučené www stránky
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 139905x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 125585x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 103089x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 70816x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 70000x)

.